Hopp til innhold

Intervju i Bokavisen

I Bokavisens reportasje fra Aschehougs høstlansering 15. august er det inkludert et intervju med meg. Bent Mosfjell står for tekst og bilde.

Stian M. Landgaard på Aschehougs høstlansering 15. august 2006. (Foto: Bent Mosfjell, Bokavisen)

I intervjuet snakker vi litt om forholdet mellom den tyske filosofen Friedrich Nietzsche og den russisk-amerikanske filosofen Ayn Rand, og jeg nevner at hovedpersonen, Christian Winther, har en venn som sverger til Rands system, objektivismen.

Det er jo forøvrig et sentralt poeng i debatten at selv om det er vanskelig å forske på Friedrich Nietzsche på toppnivå ved Norges filosofiske institutter, er det sammesteds sogar umulig å forske på Ayn Rand.

Facebook