Hopp til innhold

Herrer i åndenes rike

En roman om filosofistudenten Christian Winther og hans kamp med Friedrich Nietzsche, universitetet, familien, vennene og livet.
Utgitt på Aschehoug forlag høsten 2006.

Boken gikk ut av ordinært salg våren 2009, men kan kjøpes direkte fra forfatteren.

Pris inkl. frakt: 250 kroner (gjelder Norge).

Pris til resten av verden: 200 kroner + porto.

Du kan betale med Vipps eller be om faktura vedlagt forsendelsen.

Send e-post til slandgaa@online.no og oppgi navn og adresse. Eventuelle Vipps-opplysninger oppgis på forespørsel.

Si også ifra om du ønsker boken signert.

 

"... preget av et like høyt ambisjonsnivå som en sterk språklig fremdrift, høy puls og stor energi." ~ Jan Verner-Carlsson, «Aftenposten»

"Så jeg vil anbefale denne boka til alle i Tromsø og særlig alle ved Universitetet ..." ~ Siri Gaski, «Utropia»

Her kan du ...

Høsten 2003 vender Christian Winther tilbake til Tromsø etter flere år i Bergen, og han har planen klar. Etter masterstudiet skal han skrive Norges første doktoravhandling i filosofi om den tyske tenkeren Friedrich Nietzsche, som med sine omstridte skrifter utfordret århundrelange oppfatninger om moral og sannhet i Vesten.

Samme høst innføres Kvalitetsreformen ved landets universiteter, og når forskningen underkastes både staten og markedets behov, har ikke Nietzsches fundamentalkritikk lenger noen plass i solen. Christian mener at det er filosofien som må bestemme politikken, ikke omvendt. Han prøver derfor å mobilisere studentene, som i hans øyne er Herrer i åndenes rike, til kamp mot det voksende byråkratiet som truer den akademiske friheten.

Men som selverklært nietzscheaner har Christian mange kamper å utkjempe, også utenfor universitetet. Han konfronteres med konsekvensene av sin filosofi når han forfører sin beste venns kjæreste, og han innser at hans nihilisme og svakhetsforakt truer forholdet til alle rundt ham, ikke minst til hans yngre bror, Arne.

Etterhvert som konfliktene tilspisses, bygger det seg opp mot en tragedie, og Christian må uvegerlig spørre seg: Er det mulig å bli et overmenneske og samtidig bevare sin menneskelighet?

I sin debutroman tegner Stian M. Landgaard (f. 1978) et mangslungent bilde av sin samtid og sin generasjon. Det er en tid hvor den oppvoksende slekt føler seg stadig mer distansert fra fordums idealer, hvor resignasjonen hersker, men hvor et oppgjør med det bestående samfunn synes uunngåelig. I pakt med sitt stoff veksler romanen mellom satire, humor og dypt eksistensielt alvor.

Aschehoug 2006

ISBN-10: 82-03-19158-4

ISBN-13: 978-82-03-19158-9

Omslagsdesign: Annette Holm Grøsland og Mona Dahl.