Hopp til innhold

Stikkerkrigen er over

Fred for vår tid.

Stikkerkrigen, en skriftlig konflikt som har pågått mellom Rolf og Ken siden 2007, ble avsluttet i høytidelig seremoni sist søndag. Fredsinitiativet ble tatt av Rolf tirsdag 20. september, da denne part innrømmet at krigstretthet det siste året har ansporet ham til å søke en slutt på stridighetene. Ken, skjønt han påpekte at han tidligere hadde fremmet fredsforslag som var blitt avfeid, tok umiddelbart imot olivenkvisten.

Det ble, med Stian som uavhengig observatør, bestemt at den bindende fredsavtalen skal utløpe 31.12.2012, hvoretter en evaluering av stikkerfreden skal foretas, med opsjon på mulig forlengelse av freden, eller også en felles eller unilateral erklæring av ny stikkerkrig.

For å feire fredsavtalen og forsegle den med fagre ord og faste håndtrykk møttes partene og den uavhengige observatøren i Tromsø sentrum søndag 25. september.

Fotodokumentasjonen beviser at det kun hersker gode følelser og gjensidig respekt mellom de tidligere erkefiendene, og vi føler oss kallet til å sitere den store fredsskaper Neville Chamberlain, som egenhendig avverget en ny storkrig i Europa:

Mine gode venner, dette er annen gang i vår historie at det fra Tyskland til Downing Street [statsministerboligen i London, forf.anm.] er kommet fred med ære. Jeg tror det er fred for vår tid. Vi takker dere fra dypet av vårt hjerte. Og nå anbefaler jeg dere å dra hjem og sove trygt.

Det viste seg imidlertid at før freden var et faktum, gikk krigen straks over i en langt mer konvensjonell fase. Det begynte med at Rolf forsøkte å kvele Ken:

Siden fikk Ken inn et velrettet spark som nesten sendte Rolf ut i Tromsøsundet:

Likevel har vi alle et håp om at dette kun var de siste krampetrekninger og sparketrekninger før den evige fred, i det minste frem til nyttårsaften 2012, senker seg over sundet. Som man tydelig kan se, har de forhenværende krigsherrer etter de dionysiske kamphandlingene besinnet seg så det knaker i fingerleddene:

Det har ikke vært så mye kjærlighet på en flytebrygge siden Narcissius oppdaget seg selv. Vi manglet bare Bill Clinton til å besegle fredsslutningen.

Facebook