Hopp til innhold

Gratulerer med dagen II

I fjor snakket vi om det amerikanske flagget som ble heist 4. juli 1908, og som hadde 46 stjerner. På flagget ovenfor er stjernehimmelen litt mer slunken enn vi er vant til. Her har vi bare 15 stjerner, mot dagens 50.

USAs flagg endrer seg nemlig etter en bestemt mal. For hver nye stat som innlemmes i unionen, tilføyes det en ekstra stjerne i kantonen (det blå feltet oppe til venstre), og det nye flagget heises for første gang offentlig den påfølgende 4. juli. Dagens flagg stammer fra 4. juli 1960, da Hawaii var blitt USAs 50. og foreløbig siste stat.

Det første flagget hadde 13 stjerner og 13 striper, én stjerne og én stripe for hver av de 13 koloniene som kjempet seg fri fra det britiske kolonistyret. Det ble heist i 1777.

I løpet av få år fikk de 13 opprinnelige statene selskap av to nye stater, Vermont i nord og Kentucky i vest, og president Washington bestemte seg for at flagget skulle holde tritt med utviklingen: fra og med 1. mai 1795 (4. juli-regelen var ikke tatt i bruk ennå) skulle unionsflagget ha 15 stjerner. Men ikke nok med det. Flagget skulle også ha 15 røde/hvite striper. Det er dette flagget vi ser ovenfor. Tell stripene. Sammenlign så med det moderne flagget.

Det var også dette flagget som inspirerte Francis Scott Key til å skrive «The Star-Spangled Banner», USAs nåværende nasjonalsang. I 1814 var USA, en ung nasjon med begrensede midler, igjen i krig med Storbritannia. Francis Scott Key befant seg på et skip utenfor Baltimore og observerte at the Royal Navy  bombarderte Fort McHenry gjennom en hel natt med øsende regnvær. Kun lysglimtene fra eksplosjonene kunne sees, men ved soloppgang fikk han øye på 15 stjerner og 15 striper, vaiende stritt og stolt over fortet.

I løpet av de første par tiårene av det 19. århundre ble USA utvidet med flere stater, men flagget ble foreløbig ikke endret. Man innså at det ville bli rotete å sette inn flere striper. I 1818 bestemte derfor Kongressen seg for at man skulle gå tilbake til 13 striper, som en æresbevisning til de 13 opprinnelige statene, mens kun stjernene skulle reflektere det faktiske antallet stater. Fra 4. juli 1818 var arrangementet 20 stjerner (siden 1795 var det blitt opprettet ytterligere fem stater) og 13 striper, og siden har stripene vært stødige naboer til den stadig skiftende stjernehimmelen.

Facebook