Hopp til innhold

Katolsk bispevielse i Tromsø

Siden biskop Gerhards Goebels død i 2006 har den katolske bispestolen i Tromsø vært vakant. I dag ble monsignore Berislav Grgic vigslet til katolsk biskop-prelat av Tromsø stift. Helt siden kirkemøtet i Nikea i år 325 har det vært tradisjon at en biskop skal vigsles av tre biskoper. Dette er den såkalte apostoliske suksesjon som antas å gå ubrutt helt tilbake til Jesu vigsling av de tolv apostlene, som dermed ble de første biskopene.

I Tromsø var det derfor et helt oppbud av katolske geistlige fra nær og fjern, og siden bispevielsen skulle foregå i byens lutherske domkirke, langt større enn Vår Frue Kirke og utlånt for anledningen av økumenisk velvilje, ble tromsøværingene vitne til en svært høytidelig prosesjon gjennom Storgaten.

Før prosesjonen er det imidlertid bare noen blafrende flagg som markerer at noe spesielt skal skje. Klokken er 10:15, og gaten er rimelig tom:

Vår Frue Kirke, Tromsøs katolske sognekirke og Tromsø stifts (bispedømmes) domkirke, innviet i 1861. Herfra starter prosesjonen:

Det er hyggelig å ha med seg en katolsk venninne når man skal bivåne katolske begivenheter:

Prosesjonen er i gang. Ministrantene (altergutter og minst én alterpike) kommer først. Like bak dem noen prestestudenter:

Så kommer prestene:

Etter en hel rekke prester skimter man biskopene bakerst:

Som man ser, er det langt flere enn tre biskoper tilstede. Alle bærer de den tradisjonelle bispeluen, som kalles mitra. Mannen forrest til venstre er biskop-elekt Berislav Grgic, som vil motta sin mitra i løpet av ordinasjonen:

Mannen med gullmitra og hyrdestav er biskop Bernt Eidsvig av Oslo:

En katolsk biskop i full liturgisk mundur er ikke en typisk severdighet på Stortorvet i Tromsø:

Det er noe befriende unorsk over denne prosesjonen:

Jeg fikk assosiasjoner til Max Manus her, uten sammenligning forøvrig:

En katolsk invasjon av Tromsø er jo nødt til å vekke oppsikt:

Fremme ved Tromsø domkirke:

"Dette må du sende til faren din, Anja!":

Det var rimelig kaldt i Tromsø i dag:

Kirken var allerede fullsatt da vi kom inn klokken 11:10:

Røkelse benyttes for å incensere alteret:

Snart skal dette transsubstansieres til Jesu legeme og blod:

Det gjøres klart til selve bispevielsen:

Jeg skulle gjerne ha gått frem og tatt noen mer treffende snapshots av de ulike liturgiske handlingene, men det var trangt i kirken, og jeg ble derfor sittende/stående på min plass langt bak. Her er Berislav Grgic endelig blitt biskop-prelat av Tromsø. Klokken er 12:35:

Så feires messen, og kommunionen (nattverden) utdeles. Ikke-katolikker kan ikke motta nattverd i en katolsk kirke, men man kan gå frem, legge høyre hånd over brystet mot venstre skulder og motta velsignelse:

Den nyslåtte biskopen går rundt i kirken og velsigner menigheten:

En ung katolsk prest oppe på galleriet har visst kvinnelig selskap:

Biskop Grgic takker for tilliten og håper å bli en verdig overhyrde for Tromsø stift:

Klart til oppbrudd:

Prosesjon ut av kirken:

De lutherske biskoper av Tromsø har sett alt:

Prosesjonen går tilbake til den katolske domkirken. Klokken er 13:50:

Fra Vår Frue kom de, til Vår Frue vender de tilbake:

Noen avsluttende ord og bilder før kirkekaffen:

Facebook