Hopp til innhold

Bokessay i Minerva

Førsteamanuensis dr.philos. Linda Sangolt ved Universitetet i Bergen har skrevet et lengre bokessay hvor hun tar for seg tre norske universitetsromaner av nyere dato: De beste blant oss (Helene Uri, 2006), Institusjonen (Victoria Høimork, 2005) og Herrer i åndenes rike (Stian M. Landgaard, 2006). Essayet har tittelen "Fornemmelser av norsk akademia" og ble publisert på Minervas hjemmesider 1. november.

Noen highlights fra omtalen av Herrer i åndenes rike tillates:

"Svært mye skiller Uri, Høimork og Landgaard hva gjelder fortellergrep og litterær kvalitet. Komparativt sett er Uris bestsellerstatus høyst forståelig. Hver for seg og under ett, fremstår likevel bøkene som nokså slappe forsøk på å bearbeide selvopplevde, dyptgående giftighetstilstander i norsk akademia."

"Filosofistudenten og romandebutanten Landgaards språkføring i Herrer i åndenes rike, er i en klasse for seg. Dels føler en seg hensatt til sent 1800- eller tidlig 1900-talls kansellistil. Ellers er den ofte så krøkkete at det kan tyde på at mange års studier ved norske universiteter ikke har bidratt til å heve hans skriveferdigheter. Og denne akademiutleverende og arrogant irettesettende studentens/forfatterdebutantens forbilde er, vel å merke, ingen ringere enn en av den vestlige kulturs største språkvirtuoser, Friedrich Nietzsche."

"Herrer i åndenes rike er skrevet av Nietzsche-aficionado Stian M. Landgaard, masterstudent i filosofi ved noe nasjonen virkelig kan skryte av, verdens nordligste universitet. Landgaards språkføring alene tilsier at Nietzsche ville betakket seg for den fremtredende plass han er tildelt i denne romanen. Den er så pretensiøs, og bruken av Nietzsche så enøyd, at det dessverre bekrefter ”den gode europeerens” advarsler om den vestlige kulturs blinde selvødeleggelse."

"Bokens hovedfigur er en, i egne øyne, kronisk underkjent student, som ikke finner seg i en middels karakter uten å gå til drastiske mottiltak i form av trusler, overhøvling og voldtekt/tiltvunget samleie."

Resten kan leses på Minervas hjemmesider.

Facebook