Hopp til innhold

Lansering av «Morgenrøde» i Oslo

Torsdag 13. september kl. 17.00 lanseres Friedrich Nietzsches MorgenrødeTronsmo bokhandel i Oslo. Følgende vil være tilstede: Forlagsredaktør Sivje Felldal fra Spartacus, professor Arne Melberg, som har skrevet etterordet, og undertegnede, som har oversatt boken fra tysk.

Forlaget skriver om Morgenrøde:

I Morgenrøde ligger ansatsen til det som skulle bli et av Nietzsches brennpunkter, nemlig kritikken av moraliteten.

Det er her hans idé om viljen til makt får sitt første uttrykk, og det er denne boken som markerer Nietzsches brudd med den tradisjonelle vestlige moraltenkningen.

I Morgenrøde skimter vi både den unge og den modne Nietzsche, her er både vitenskapelig resonnement og kimen til en egen litterær form. For første gang på norsk foreligger en av Nietzsches mindre kjente, men mest spennende tekster.

Morgenrøde ble utgitt på tysk første gang i 1881. Den er oversatt av Stian M. Landgaard og har et etterord av litteraturprofessor Arne Melberg.
Facebook