Hopp til innhold

Romanarbeid

For tiden skriver jeg synopsis til min forhåpentligvis neste bok. Jeg har tidligere hintet om en historisk roman, men den har jeg foreløbig designert som "min tredje roman". Grunnen er at jeg må gjøre uhorvelig mye research, sannsynligvis også utenlands. Jeg er ingen utpreget utålmodig sjel, men når det plutselig melder seg en ny romanidé som skriker etter å bli realisert, er det vanskelig å være monogam.

Nå skal jeg ikke si noe særlig om denne nyanmeldte romanen, for jeg har ikke presentert prosjektet for min redaktør ennå. Det skal jeg gjøre så snart jeg har en ferdig synopsis. Imidlertid inkluderer jeg et bilde som gir et visst hint om hva dette dreier seg om:

Den som klarer å finne ut hvor dette bildet er hentet fra, vil ha funnet temaet for romanen. Men det er også alt.

Denne gangen skal jeg dessuten prøve Egeland-metoden med å plassere den ferdige synopsisen i romandokumentet i rød tekst og gradvis erstatte den med en utfleshet romantekst. Når alt det røde er borte, er førsteutkastet ferdig. Jeg gleder meg allerede.

Facebook