Nylig kom to anmeldelser av "Herrer i åndenes rike", og heldigvis ligger begge på nett. Trond Haugen skriver i Dagsavisen at boken er "imponerende omfangsrik, men så å si helt ubegripelig", og Siri Gaski i Utropia kaller den "misogyn, men god".

Endelig skjer det noe på anmelderfronten. Nylig kom to anmeldelser av Herrer i åndenes rike, og heldigvis ligger begge på nett. Trond Haugen skriver i Dagsavisen at boken er "imponerende omfangsrik, men så å si helt ubegripelig", og Siri Gaski i Utropia kaller den "misogyn, men god". Gaski anbefaler sogar boken til alle som bor i Tromsø, og særlig alle ved Universitetet. (Stor U betyr antageligvis alle som arbeider og studerer ved selve institusjonen Universitetet.)

Selv om Utropia-anmeldelsen er mer positiv, hadde jeg også sans for anmeldelsen i Dagsavisen. Som jeg allerede har påpekt i kommentarer til Geir og Isobel, føler jeg meg beæret når en anmelder indirekte vedgår at han ikke forstår boken og heller venter på neste. Dette er dessuten en hyggelig oppfordring om å skrive mer, og det akter jeg å gjøre.

Forøvrig har jeg dristet meg til å lage en samleside hvor jeg legger ut linker og henvisninger til alle anmeldelser, intervjuer, oppslag og artikler som måtte komme om Herrer i åndenes rike.

Facebook

7

Tirsdag 22. august holdt vi boklansering på Akademisk Kvarter i Tromsø, og vi passet naturligvis på å ta noen bilder av begivenheten. De kan beskues her.

Tirsdag 22. august holdt vi boklansering på Akademisk Kvarter i Tromsø, og vi passet naturligvis på å ta noen bilder av begivenheten. De kan beskues her.

Stian M. Landgaard leser fra sin roman, 'Herrer i åndenes rike', Akademisk Kvarter 22.08.2006. (Foto: Franziska Steinecke)

Trykk her for flere bilder fra lanseringen.

Facebook

2

Aschehoug forlag og Akademisk Kvarter inviterer til lansering av høsten store studentroman, "Herrer i åndenes rike", tirsdag 22. august, klokken 17.00. Sted: Akademisk Kvarter, Hovedgården, Universitetet i Tromsø.

 

        

og

inviterer til lansering av høstens store studentroman

 

Stian M. Landgaard

Herrer i åndenes rike

Tid: Tirsdag 22. august klokken 17.00

Sted: Akademisk Kvarter - Hovedgården - Universitetet i Tromsø

Enkel servering

Er det mulig å bli et overmenneske
og samtidig bevare sin egen menneskelighet?

Herrer i åndenes rike

Høsten 2003 vender Christian Winther tilbake til Tromsø etter flere år i Bergen, og han har planen klar. Etter masterstudiet skal han skrive Norges første doktoravhandling i filosofi om den tyske tenkeren Friedrich Nietzsche, som med sine omstridte skrifter utfordret århundrelange oppfatninger om moral og sannhet i Vesten.

Samme høst innføres Kvalitetsreformen ved landets universiteter, og når forskningen underkastes både staten og markedets behov, har ikke Nietzsches fundamentalkritikk lenger noen plass i solen. Christian mener at det er filosofien som må bestemme politikken, ikke omvendt. Han prøver derfor å mobilisere studentene, som i hans øyne er Herrer i åndenes rike, til kamp mot det voksende byråkratiet som truer den akademiske friheten. 

Men som selverklært nietzscheaner har Christian mange kamper å utkjempe, også utenfor universitetet. Han konfronteres med konsekvensene av sin filosofi når han forfører sin beste venns kjæreste, og han innser at hans nihilisme og svakhetsforakt truer forholdet til alle rundt ham.

I sin debutroman tegner Stian M. Landgaard (f. 1978) et mangslungent bilde av sin samtid og sin generasjon. Det er en tid hvor den oppvoksende slekt føler seg stadig mer distansert fra fordums idealer, hvor resignasjonen hersker, men hvor et oppgjør med det bestående samfunn synes uunngåelig. I pakt med sitt stoff veksler romanen mellom satire, humor og dypt eksistensielt alvor.

Stian M. Landgaard er født i Tromsø. Han har studert filosofi og litteraturvitenskap i Bergen. For tiden tar han mastergraden i filosofi ved UiTø og oversetter en bok av Friedrich Nietzsche til norsk. Herrer i åndenes rike er hans debut som romanforfatter.

VELKOMMEN!

 

Facebook

4

I Bokavisens reportasje fra Aschehougs høstlansering 15. august er det inkludert et intervju med meg. Bent Mosfjell står for tekst og bilde.

Stian M. Landgaard på Aschehougs høstlansering 15. august 2006. (Foto: Bent Mosfjell, Bokavisen)

I intervjuet snakker vi litt om forholdet mellom den tyske filosofen Friedrich Nietzsche og den russisk-amerikanske filosofen Ayn Rand, og jeg nevner at hovedpersonen, Christian Winther, har en venn som sverger til Rands system, objektivismen.

Det er jo forøvrig et sentralt poeng i debatten at selv om det er vanskelig å forske på Friedrich Nietzsche på toppnivå ved Norges filosofiske institutter, er det sammesteds sogar umulig å forske på Ayn Rand.

Facebook