Hopp til innhold

Parallellpublisering iverksatt

For noen er kanskje kategoriseringen av forrige innlegg selvforklarende, men likevel: Siden jeg har to blogger, Landgaard.no og Hvert ord er en fordom  (Forfatterbloggen), har jeg nå, takket være noen velvillige formaninger, bestemt meg for å parallellpublisere de fleste innleggene begge steder.

Praksis hittil var å benytte Landgaard.no som hovedblogg, mens enkelte innlegg ble skrevet eksklusivt for Forfatterbloggen. Da ble det publisert en "teaser" her med link dit. Denne praksisens raison d'être var min oppfatning om at de fleste leserne uansett ville komme til Landgaard.no først.

Nå viser det seg imidlertid at aktiviteten tidvis er større på Forfatterbloggen, media er mer interessert i det som skrives der, og mange lesere oppholder seg kun der. Den psykologiske/sosiologiske terskelen for å kommentere innlegg er også langt lavere på Forfatterbloggen, så man får mer respons.

Samtidig blogger jeg sjeldnere nå enn i fjor, hvilket medfører at det blir langt mellom innleggene på Forfatterbloggen. Dessuten handlet de innleggene primært om min debutanttilværelse og var skrevet i en litt annen stil og for et litt annet publikum enn innleggene her. Nå er ikke "debutanttilværelsen" så dominerende lenger, så den innfallsvinkelen er mer eller mindre falt ut.

For å bøte på aktivitetsproblemet vil de fleste innleggene som har en viss almeninteresse, bli parallellpublisert. Jeg gjør oppmerksom på dette ved å kategorisere de aktuelle innleggene i "På Forfatterbloggen". Samtidig vil parallellversjonen der borte forsynes med en link hit. Grunnen til dette er at interesserte lesere lett skal kunne finne frem til alle kommentarene som eventuelt måtte oppstå på de respektive bloggene.

Og hvis du leste helt hit, er du like glad i overforklaring som jeg er.

Facebook