Hopp til innhold

Biografi

Stian M. Landgaard er navnet jeg benytter i mine underskrifter. M'en står for Mikael. Jeg ble født på St. Elisabeth i Tromsø 23. oktober 1978 og vokste opp i selvsamme by.

Høsten 1996, mens jeg gikk siste året på videregående, begynte jeg å skrive skjønnlitteratur. Min nyvundne interesse for det skrevne ord ødela riktignok realfagskarakterene mine det året, men utgjorde samtidig startskuddet for en livslang hobby/karriere som forfatter.

I 1999 flyttet jeg til Bergen for å studere og skrive. Jeg hadde et håp om å komme inn på Skrivekunstakademiet i Hordaland, men måtte bare erkjenne at min umodne prosa ikke holdt til opptak, så jeg prøvde lykken ved Universitetet i Bergen isteden.

Etter en avlagt bachelorgrad i filosofi og litteraturvitenskap ved UiB vendte jeg i 2003 tilbake til Tromsø for å ta masterstudiet i filosofi med spesialisering på Friedrich Nietzsche. Målet var å bli yrkesfilosof og sysle med skjønnlitteratur på fritiden. I 2004 begynte jeg som ekstrahjelp i bokhandelen Akademisk Kvarter for å spe på studielånet. Der jeg ble værende langt flere år enn jeg kunne forestilt meg; jeg ble fast ansatt i 2010 og sjef for filialen på MH-bygget i 2013.

I 2005 innså jeg at en akademisk karriere basert på Nietzsche ikke ville la seg gjennomføre i Norge, aller minst i Tromsø, så jeg la studiet på hylla og skrev en roman som blant annet tok et aldri så lite oppgjør med status på akademia etter Kvalitetsreformen. I august 2006 kom Herrer i åndenes rike ut på H. Aschehoug & co. Romanen handler om en student som forsøker å etterleve Nietzsches filosofi, og som ryker uklar med universitetet, sin familie og sine venner i sin streben etter overmenneskeidealet.

Høsten 2007 utkom min oversettelse av Nietzsches filosofiske aforismesamling Morgenrøde fra 1881. Boken ble utgitt som første bind i Nietzsches samlede verker (2007-2013) på Spartacus Forlag. Siden 2009 har jeg innimellom oversatt artikler for de litterære tidsskriftene Vagant og Bokvennen.

Høsten 2012 vendte jeg langsomt tilbake til Universitetet i Tromsø for å skrive masteroppgaven og dermed fullføre graden. I mars 2015 sluttet jeg på Akademika Tromsø (det tidligere Akademisk Kvarter) for å vie meg fullstendig til oppgaven, som ble ferdigstilt i oktober 2015 og bærer tittelen «Denne verden er viljen til makt - og intet utenom!» : Nietzsches viljesbegrep og dets relasjon til Schopenhauers metafysikk.

Sommeren 2015 flyttet jeg til Berlin for å skrive. Siden 2016 har jeg også freelancet som norsklærer på nettet.

Klassifikasjoner

Akademisk tittel: Master i filosofi

Førerkort: Klasse B

Myers-Briggs-typeindikator: INTJ

Stjernetegn: Vekt

Et par sitater fra et par bøker ...

«Hallo, gutt!» sier pappa og gjør en løselig honnør mot pannen. «Nåh, jeg visste du var oppe. Hva med en liten tur i midnattssol og frodig landskap?»

Han er kledd i grå, kortermet skjorte og ledig bukse. Solbrillene er som vanlig plassert oppå nesen hans. I likhet med meg fikser han ikke sollys i glaningen. Vi er lyssky individer.

Jeg lener meg mot dørkarmen. «Er du sikker på at du vil høre alle de tingene jeg kan komme til å si, da?»

- Herrer i åndenes rike (2006)

Oppdragelsen er en videreføring av forplantningen og ofte en form for tilføyd forskjønnelse av den.

- Morgenrøde (2007)

Flere biografiske detaljer for de nysgjerrige ...

Min skolegang så slik ut:

  • 1985-1991: Jeg gikk på Bjerkaker skole.
  • 1991-1994: Jeg var ungdomsskoleelev ved Sommerlyst skole.
  • 1994-1997: Jeg gikk allmennfaglig linje ved Kongsbakken videregående skole og var rødruss i mai 1997.

Jeg tok ex.phil. ved Universitetet i Tromsø høsten 1997 og begynte på historie grunnfag høsten 1998. Det gav jeg imidlertid opp etter ett semester fordi jeg ikke likte den venstrevridde (marxistiske) historiografien som lå til grunn for studiet.

Fra februar 1998 til april 1999 arbeidet jeg som tilkallingsvikar hos HR Sea Products, en rekefabrikk i Tromsø. Den er nå revet, og på tomten står det nye politihuset i Tromsø, som åpnet i 2015.

Jeg tok litteraturvitenskap grunnfag i Bergen 1999-2000, leste bare førti prosent av pensum og brukte resten av tiden på å skrive.

På grunn av pengemangel tok jeg i 2001 hyre på møbelfirmaet som den gangen het Idé Kim Tvedt (nå en del av Skeidar), og som holdt til på Lagunen i Bergen. Jobben bestod i å være sidemann på lastebil som kjørte ut møbler til folk og røvere. Jeg sluttet i 2002 for å vie tiden til mitt nye studium i filosofi og mine skriverier.

Jeg oppdaget Nietzsche på filosofi grunnfag høsten 2002, og allerede neste år begynte jeg å oversette hans Morgenröthe fra tysk til norsk. Oversettelsen tok to år, siden jeg gjorde så mye annet ved siden av. Det skulle gå ytterligere to år før Morgenrøde  endelig fikk sin lanseringsfest på Tronsmo bokhandel høsten 2007.

Jeg begynte å skrive min første masteroppgave, om Nietzsches moralkritikk, høsten 2003. Etter flere kortere utkast det neste halvannet året oppgav jeg oppgaven og skrev romanen Herrer i åndenes rike våren 2005.

Sommeren 2005 begynte jeg på en ny masteroppgave, nå omhandlende Nietzsches begrep om viljen til makt. Jeg skrev seksti sider, men hadde praktisk talt ikke veileder mer. Prosjektet ble oppgitt våren 2006, siden jeg da var fullt opptatt med å bearbeide romanen, som skulle utkomme samme høst.

Bloggen på www.landgaard.no opprettet jeg i april 2006 for å dokumentere og promotere mitt nye forfattervirke. Jeg skrev rundt hundre innlegg det året, knapt femti i 2007, knapt tyve i 2008, det samme i 2009, nesten tredve i 2010, bare litt over tyve i 2011, ikke mer enn fire i 2012, ett (!) i 2013, elleve i 2014 og ni i 2015.

I januar 2007 begynte jeg å skrive romanen Det absolutte nullpunkt. Det tok nesten fem år før jeg var ferdig med førsteutkastet. Romanen ble uheldigvis refusert hos mitt forlag, og jeg bearbeidet den fra 2012 til 2013, bare for å få den refusert nok en gang.

Da jeg meldte meg opp til masterstudiet høsten 2012, brukte jeg de første par semestrene på å lese meg opp på Nietzsche, atter innstille meg på akademisk tenkning og delta i professorledede kollokvier. Jeg hadde med meg mine seksti sider fra 2005, tenkte å bearbeide dem til oppgaven var ferdig, satset på at det skulle skje i løpet i 2013. Men min veileder mente at selv om innholdet viste god innsikt, var strukturen dårlig. Dessuten oppdaget jeg Schopenhauers filosofi da jeg våren 2013 utforsket hans nære forbindelse til Nietzsches tenkning, og jeg ville inkorporere denne forbindelsen i masteroppgaven. Det ble til at jeg først i januar 2014 kom i gang med oppgaveskrivningen for alvor.

Sommeren 2013 skrev jeg romanen La alt håp fare, brukte like mange uker på den som jeg brukte år på Det absolutte nullpunkt. Etter et par halvveis positive, halvveis negative konsulentuttalelser fra forlaget, som først kom rundt årsskiftet 2013/2014, lot jeg romanen ligge til jeg var ferdig med masterstudiet.

Høsten 2014 finansierte instituttet mitt en studietur til Naumburg, hvor jeg deltok på den årlige Nietzsche-kongressen. I november 2015 ble masteroppgaven med tittelen "Denne verden er viljen til makt - og intet utenom!" ferdigstilt.

I årene 2016-2018 arbeidet jeg med de to romanene La alt håp fare og Det absolutte nullpunkt, i håp om å få dem utgitt. Det mislyktes. Siden 2017 har jeg skrevet på en roman jeg kaller Hvit rose.

Siden 2016 har jeg også arbeidet freelance med norskkurs for utlendinger. Iblant oversetter jeg artikler og intervjuer fra tysk til norsk.

Oppdatert 10. august 2019.