Hopp til innhold

La alt håp fare

Verden er et helvete, og menneskene er både djevlene og de pinte sjelene.

- Arthur Schopenhauer, fra «Parerga og Paralipomena»

En (refusert) roman av Stian M. Landgaard. 


Førsteutkastet til denne romanen ble skrevet sommeren 2013 under tittelen I helvete, men ble ikke antatt i sin daværende form. Ny versjon ble skrevet 2015-2016, da under tittelen La alt håp fare, men heller ikke dette ble godt mottatt; seks forlag refuserte manus i løpet av våren og sommeren 2016.

Per 12. april 2017 ligger manus på is.

Per 9. august 2017 blir manus omskrevet nok en gang.

Per 9. januar 2018 er tredje versjon av manus ute på høring.

Per 18. oktober 2018 er manus refusert eller ignorert av rundt ti forlag. Det forblir sannsynligvis upublisert og inngår i mitt Nachlass.