Hopp til innhold

Upubliserte verker

Romaner
  • La alt håp fare
    Skrevet 2013. Omskrevet 2015-2016. Omskrevet på nytt i 2017. Nachlass fra 2018.