Hopp til innhold

Upubliserte verker

Romaner
  • La alt håp fare
    Skrevet 2013. Omskrevet 2015-2016. Omskrevet på nytt i 2017. Nachlass fra 2018.
  • Hvit rose
    Skrevet og omskrevet 2017-2021. Under bearbeidelse i 2022–23..