Hopp til innhold

Publiserte tekster

Vitenskapelige arbeider
Artikler, essays og kronikker
  • "Fra dessert til glasur"
    Artikkel om sekstiåttergenerasjonens storhet og fall. Publisert i Minerva 1/2008 / 27.04.2008.
  • "Nietzscheanske bødler"
    Artikkel om mordere med Nietzsche på nattbordet. Publisert i Dagbladet Magasinet 19.11.2007.