Nå som USA i dag fyller 240 år, og jeg som vanlig gratulerer amerikanerne med dagen, slik jeg har gjort på denne bloggen hvert år siden 2008, skal jeg minne om et flagg som er veldig likt det nåværende flagget. Men hvis man ser nøye etter, oppdager man kanskje at det er noe med stjernenes arrangement som ikke er helt kosher. Mens dagens flagg, som har vært i bruk siden 1960, prydes av 50 stjerner i kantonen, mangler dette flagget én av de stjernene. Nemlig den stjernen som representerer Hawaii.

Siden 1912 hadde det amerikanske flagget hatt 48 stjerner, som tilsvarer de 48 sammenhengende statene på det nordamerikanske kontinentet. (Jeg skrev om dette flagget for seks år siden.) Men etter annen verdenskrig, hvor de to føderale territoriene Alaska og Hawaii hadde spilt en sentral rolle, ble det argumentert for at de burde opptas i unionen som fullverdige stater med selvstyre og representasjon i Kongressen.

Alaska fikk sin status oppgradert 3. januar 1959 og ble USAs 49. stat. Den 4. juli samme år ble derfor flagget endret til det som er avbildet øverst. Allerede 29. august fikk Hawaii samme status, men den 50. stjernen måtte vente til neste år ...

… fortsett å lese «Gratulerer med dagen IX»

Facebook

Siden 2008 har jeg «gratulert USA med dagen» hver 4. juli her på bloggen, på tross av min øvrige inaktivitet på eteren. Siden jeg er en tradisjonens mann, har jeg fortsatt å gjøre dette, enda blogging ikke lenger er hva det var.

Heller ikke gamle flagg er hva de en gang var. Dette flagget, som feilaktig oppfattes som sørstatenes nasjonalflagg under den amerikanske borgerkrigen (det var faktisk the Army of Tennessee som brukte flagget med disse dimensjonene som sitt battle flag), er plutselig blitt veldig kontroversielt i USA. Nå skal det ikke lenger henge fra flaggstangene utenfor diverse offentlige institusjoner i det gamle Sør.

… fortsett å lese «Gratulerer med dagen VIII»

Facebook

The Great Star Flag, eller i det minste én variasjon av de mange flaggtypene hvor stjernene er formet i et stjernelignende mønster, mens de vanligvis er blitt arrangert i rekker og rader. De individuelle stjernene har sogar ulik størrelse. Flaggvariasjoner forekom oftest før den amerikanske borgerkrigen, da Kongressen ennå ikke hadde utstedt et offisielt stjernemønster som alle var pliktig til å følge. Særlig på privateide skip var det vanlig å føre innovative flagg som the Great Star Flag. Og det amerikanske flagget endret seg minst 10-15 ganger i løpet av et menneskeliv på 1800-tallet, ettersom stadig nye stater og stjerner kom til, så det var neppe vanlig å betrakte selve antallet og mønsteret som patriotisk avgjørende.

Flagget ovenfor ble designet som et alternativ i 1837, da Michigan ble innlemmet som USAs 26. stat. Det holdt stand i åtte år, da det var Floridas tur til å dandere en stjerne på Old Glory.

Facebook

 

I går for 150 år siden endte slaget ved Gettysburg, det blodigste sammenstøtet mellom nordstatene og sørstatene under den amerikanske borgerkrigen (1861-1865). Flagget som er displayert ovenfor, har 34 stjerner og ble brukt mellom 4. juli 1861 (da Kansas var blitt medlem av unionen) og 4. juli 1863 (da West-Virginia fikk medlemskap). Siden Lincolns regjering ikke anerkjente de 11 sørstatene som trakk seg ut av unionen i 1861, mistet de heller ikke stjernene sine på det amerikanske flagget, som nordstatene fortsatte å bruke. Under ser vi 1st Minnesota Volunteer Infantry Regiment begå et suicidalt bajonettangrep ved Gettysburg 2. juli 1863 under nettopp dette flagget.

Facebook

Så var det bursdag igjen. USA fyller i dag 236 år, etter tradisjonen. 4. juli 1776 var forøvrig ikke den dagen USAs nyetablerte kongress erklærte koloniene uavhengig fra Storbritannia (det skjedde 2. juli), men dagen da Uavhengighetserklæringen ble offisielt godkjent. Det er også en myte at 4. juli var dagen da alle kongressmedlemmene signerte dokumentet. Det skjedde ca. en måned senere.

Flagget ovenfor regnes av mange amerikanere som USAs første nasjonalflagg. Det har 13 stjerner, som viser til de 13 koloniene som erklærte seg som selvstendige stater i et løselig forbund som fikk navnet "The United States of America". Dog, det egentlige første flagget som ble brukt etter uavhengighetserklæringen, lignet riktignok på dette, men istedenfor stjerner var det en miniversjon av Storbritannias flagg i kantonen, som jeg snakket om i fjor.

Årets flagg er sannsynligvis fra 1777, selv om den omstridte legenden sier at det var syersken Betsy Ross som stod for designet, da George Washington besøkte henne og bad henne lage et flagg for den nye nasjonen tidlig i 1776, sogar før uavhengighetserklæringen. Historikerne finner ingen beviser for denne beretningen, og den skyldes nok snarere en ung stats behov for å bygge myter som gjorde amerikanerne stolt av seg selv og sitt land.

I motsetning til senere flagg, da kongressen bestemte utformingen, var det intet fast mønster stjernene skulle stå i, og denne sirkelformasjonen var bare én av mange flaggversjoner i bruk under den amerikanske revolusjon. Likevel er det Betsy Ross-versjonen som er mest kjent, og som alltid benyttes når man skal hente frem et amerikansk flagg fra den gangen general Washington kjempet mot britene - og vant, selvsagt.

Facebook