Det absolutte nullpunkt

«Velkommen til Kryonor. Fremtiden er din.»

En ny roman av Stian M. Landgaard. Utkommer 2009 2018?

Toppbanneret på herværende blogg er designet for denne romanen.